239 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  کنتاکتور 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر 147 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F265M7

  کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر 147 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F265M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر 160 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F330M7

  کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر 160 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F330M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 400 آمپر اشنایدر 200 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F400M7

  کنتاکتور 400 آمپر اشنایدر 200 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F400M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر 250 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F500M7

  کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر 250 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F500M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 630 آمپر اشنایدر 335 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F630M7

  کنتاکتور 630 آمپر اشنایدر 335 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F630M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW

  کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 48VAC ، مدل LC1D150E7

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 48VAC ، مدل LC1D150E7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D09BD

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D09BD

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D115F7

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D115F7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D65F7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D65F7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D50F7

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D50F7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 48VAC

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 48VAC

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D40AQ7

  کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D40AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D80Q7

  کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D80Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D150Q7

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D150Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D18BD

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D18BD

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D25BD

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D25BD

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 24VAC ، مدل LC1D32

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 24VAC ، مدل LC1D32

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9

  ۱۷۸,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12

  ۱۸۱,۰۰۰تومان