45 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 100 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 21826
 • 8

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی Adj-PF3N-160

  ۲,۲۱۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22284
 • 4

  کلید اتوماتیک پارس فانال 160 آمپر غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22014
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 80 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22012
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 63 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22011
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 40 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22009
 • 6

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 250 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۶۱۸,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22017
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 50 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22010
 • 12

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 160 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسیAdj-PF3N-250

  ۳,۴۰۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22282
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 125 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22013
 • 12

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 250 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسیAdj-PF3N-250

  ۳,۴۰۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22269
 • 19

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 400 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-400

  ۵,۶۵۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22021
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 25 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22007
 • 4

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 32 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۰۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22008
 • 27

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 630 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-630

  ۸,۰۱۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22025
 • 6

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 200 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-35KA

  ۱,۶۱۸,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22015
 • 32

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 400 آمپر، 65KA قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسیAdj-PF3N-630

  ۹,۵۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22294
 • 8

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 63 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی Adj-PF3N-160

  ۲,۲۱۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22289
 • 8

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 80 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی Adj-PF3N-160

  ۲,۲۱۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22290
 • 39

  کلید اتوماتیک، پارس فانال 800 آمپر، غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی-PF3N-800

  ۱۱,۶۳۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22026