گروه محصولات
126 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۰,۹۸۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۵,۴۱۴  تومان
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۵,۸۶۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۷,۲۳۲  تومان
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۷,۳۴۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۹,۴۹۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )

  ۴۴,۲۶۱  تومان
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۵,۳۹۹  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۲,۶۶۵  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۳,۳۵۱  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۳,۵۶۹  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۳,۸۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۶,۶۳۱  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۰,۳۶۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۲,۴۲۳  تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۴,۳۴۱  تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۷,۰۶۵  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۷۸,۰۰۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۰,۶۹۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۱,۴۹۷  تومان