گروه محصولات
160 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۱۴۰  تومان
  شناسه کالا: 28803
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*4 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری))

  ۱۰۴,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28901
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۳,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28874
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۲,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 28890
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۲,۰۳۰  تومان
  شناسه کالا: 28807
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 120×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۰,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 78806
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۳,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 28889
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۲,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28815
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۸۵,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28907
 • 5

  سیم افشان سطح مقطع 240 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱,۳۲۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28826
 • 2

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۲۹,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28916
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۲,۱۲۰  تومان
  شناسه کالا: 28866
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند افشار نژاد خراسان (یک متر )

  ۴۵,۶۸۰  تومان
  شناسه کالا: 29117
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۳,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29120
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۶۶,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28915
 • 1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28819
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*3 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری) )

  ۸۰,۱۳۰  تومان
  شناسه کالا: 28900
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29218