گروه محصولات
149 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۵۴۷  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۹۰۲  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۴۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29213
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۹۱۷  تومان
  شناسه کالا: 28803
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۲۲۱  تومان
  شناسه کالا: 28869
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۱۰۸  تومان
  شناسه کالا: 28871
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۳۲۳  تومان
  شناسه کالا: 28879
 • یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۸,۵۳۹  تومان
  شناسه کالا: 29217
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰,۲۱۱  تومان
  شناسه کالا: 28807
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۴۲۶  تومان
  شناسه کالا: 28887
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۲,۰۳۴  تومان
  شناسه کالا: 28843
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۲,۱۸۶  تومان
  شناسه کالا: 28874
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۴,۰۱۰  تومان
  شناسه کالا: 29160
 • یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۹۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29218
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۹۶۱  تومان
  شناسه کالا: 28864
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۹,۷۸۴  تومان
  شناسه کالا: 28815
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۹,۷۸۴  تومان
  شناسه کالا: 29172
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۳۰,۵۴۴  تومان
  شناسه کالا: 29176
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۱,۱۵۲  تومان
  شناسه کالا: 28889
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۳۳,۲۷۹  تومان
  شناسه کالا: 29099