گروه محصولات
149 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۳۳۳  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۷۷۶  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۴۶۸  تومان
  شناسه کالا: 29213
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۸۱۱  تومان
  شناسه کالا: 28803
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28869
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۶۵۲  تومان
  شناسه کالا: 28871
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۴۴۸  تومان
  شناسه کالا: 28879
 • یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۴۴۳  تومان
  شناسه کالا: 29217
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۲۳۹  تومان
  شناسه کالا: 28807
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۸۳۶  تومان
  شناسه کالا: 28887
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۲۳۴  تومان
  شناسه کالا: 28843
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۲۳۴  تومان
  شناسه کالا: 28874
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۴,۳۲۸  تومان
  شناسه کالا: 29160
 • یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29218
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۷۱۶  تومان
  شناسه کالا: 28864
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۸۱۱  تومان
  شناسه کالا: 29172
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۹۱۰  تومان
  شناسه کالا: 28815
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۸,۲۰۹  تومان
  شناسه کالا: 29176
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۸,۶۰۷  تومان
  شناسه کالا: 28889
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29099