16 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز(220 VAC) توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-2
  14

  درایو (اینورتر) LS سه فاز(220 VAC) توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-2

  ۴,۰۹۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 0.75 کیلووات مدل SV008iG5A-2
  15

  درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 0.75 کیلووات مدل SV008iG5A-2

  ۴,۳۹۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-4
  16

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-4

  ۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 1.5 کیلووات مدل SV015iG5A-2
  17

  درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 1.5 کیلووات مدل SV015iG5A-2

  ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 0.75 کیلووات مدل SV008iG5A-4
  17

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 0.75 کیلووات مدل SV008iG5A-4

  ۴,۸۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 1.5 کیلووات مدل SV015iG5A-4
  18

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 1.5 کیلووات مدل SV015iG5A-4

  ۵,۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 2.2 کیلووات مدل SV022iG5A-4
  20

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 2.2 کیلووات مدل SV022iG5A-4

  ۵,۹۲۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز ( 220VAC) توان 3.7 کیلووات مدل SV037iG5A-2
  22

  درایو (اینورتر) LS سه فاز ( 220VAC) توان 3.7 کیلووات مدل SV037iG5A-2

  ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 4 کیلووات مدل SV040iG5A-4
  28

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 4 کیلووات مدل SV040iG5A-4

  ۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 5.5 کیلووات مدل SV055iG5A-4
  35

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 5.5 کیلووات مدل SV055iG5A-4

  ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 7.5 کیلووات مدل SV075iG5A-4
  42

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 7.5 کیلووات مدل SV075iG5A-4

  ۱۲,۴۷۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 11 کیلووات مدل SV110iG5A-4
  46

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 11 کیلووات مدل SV110iG5A-4

  ۱۳,۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 15 کیلووات مدل SV150iG5A-4
  55

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 15 کیلووات مدل SV150iG5A-4

  ۱۶,۲۹۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 18.5 کیلووات مدل SV185iG5A-2
  68

  درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 18.5 کیلووات مدل SV185iG5A-2

  ۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 18.5 کیلووات مدل SV185iG5A-4
  73

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 18.5 کیلووات مدل SV185iG5A-4

  ۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 22 کیلووات مدل SV220iG5A-4
  80

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 22 کیلووات مدل SV220iG5A-4

  ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان