173 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری BLR_VCSDY
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5در 400)
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5در 400)

  ۱,۵۳۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400)
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400)

  ۱,۵۳۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری 15-440 ISKRA ایسکرا مدل KNK3053 normal
  6

  خازن سه فاز سیلندری 15-440 ISKRA ایسکرا مدل KNK3053 normal

  ۱,۵۸۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار 440 ولت ( 12.5 در 400) ETI
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار 440 ولت ( 12.5 در 400) ETI

  ۱,۵۹۴,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR

  ۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  ۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5در 400)
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5در 400)

  ۱,۸۰۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) HYDRA
  7

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) HYDRA

  ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 20 کیلووار 440 ولت ( 15 در 400) ETI
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف، 20 کیلووار 440 ولت ( 15 در 400) ETI

  ۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری BLR_VCSDY
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۸۹۶,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400)
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400)

  ۱,۹۳۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  ۱,۹۳۹,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 15 کیلووار در 440 ولت (12.5در 400)
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 15 کیلووار در 440 ولت (12.5در 400)

  ۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 20 کیلووار در 440 ولت ( 16 در 400) HYDRA
  7

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 20 کیلووار در 440 ولت ( 16 در 400) HYDRA

  ۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400)
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400)

  ۲,۰۴۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار 440 ولت ( 20 در 400) ETI
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار 440 ولت ( 20 در 400) ETI

  ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  ۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان