11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور، 9 آمپر، 4.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 9 10

  کنتاکتور، 9 آمپر، 4.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 9 10

  ۴۱۹,۹۷۵ تومان
 • کنتاکتور، 12 آمپر، 5.7 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 12 10

  کنتاکتور، 12 آمپر، 5.7 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 12 10

  ۴۵۳,۳۵۹ تومان
 • کنتاکتور، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 18 10

  کنتاکتور، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 18 10

  ۵۴۹,۳۳۸ تومان
 • کنتاکتور، 25 آمپر، 11 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 25 11

  کنتاکتور، 25 آمپر، 11 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 25 11

  ۸۶۷,۵۵۶ تومان
 • کنتاکتور، 32 آمپر، 15 کیلووات،220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 32 11

  کنتاکتور، 32 آمپر، 15 کیلووات،220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 32 11

  ۹۸۶,۷۵۴ تومان
 • کنتاکتور، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 40 11

  کنتاکتور، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 40 11

  ۱,۱۵۱,۱۰۶ تومان
 • کنتاکتور، 70 آمپر، 33 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 70 11

  کنتاکتور، 70 آمپر، 33 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 70 11

  ۲,۳۲۳,۸۲۶ تومان
 • کنتاکتور، 90 آمپر، 45 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 90 00

  کنتاکتور، 90 آمپر، 45 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 90 00

  ۳,۲۴۰,۹۲۳ تومان
 • کنتاکتور، 400 آمپر، 200 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 400 22

  کنتاکتور، 400 آمپر، 200 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 400 22

  ۱۶,۳۴۹,۹۲۱ تومان
 • کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  ۵۶,۵۳۴,۰۹۲ تومان
 • کنتاکتور، 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  کنتاکتور، 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  ۷۹,۱۵۸,۶۰۰ تومان