11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور، 12 آمپر، 5.7 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 12 10

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22952
 • کنتاکتور 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22990
 • کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22989
 • کنتاکتور 400 آمپر، 200 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 400 22

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22978
 • کنتاکتور، 90 آمپر، 45 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 90 00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22977
 • کنتاکتور، 70 آمپر، 33 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 70 11

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22966
 • کنتاکتور، 25 آمپر، 11 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 25 11

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22954
 • کنتاکتور، 9 آمپر، 4.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 9 10

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22951
 • کنتاکتور، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 18 10

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22949
 • کنتاکتور، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 40 11

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22947
 • کنتاکتور، 32 آمپر، 15 کیلووات،220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 32 11

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22934