32 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،16 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 23355
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،10 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 23359
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،25 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 22239
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،2 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24594
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز،25 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 22233
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،40 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 22237
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،32 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 22613
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،6 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 23556
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،20 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 23354
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،32 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 22238
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،63 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۴۰,۰۲۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24397
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز ،16 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24604
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز 10 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24607
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،40 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۳,۷۷۴  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24600
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز 50 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۴۰,۰۲۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24610
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،4 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۱,۱۸۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24595
 • 1

  کلید LS مینیاتوری،1 پل،1 فاز ،63 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۱۱۳,۷۷۴  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24602
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز 6 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24606
 • 2

  کلید LS مینیاتوری،3 پل،3 فاز 20 آمپر،6 کیلو آمپر، سری BKN

  ۳۳۵,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24608
 • 1

  کلید LS مینیاتوری 2 پل ( فاز + نول ) 25 آمپر 6 کیلو آمپر

  ۱۹۱,۹۷۱  تومان
  %15
  شناسه کالا: 48902