17 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:33 - 1399/08/02
 • رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  ۱,۶۴۵,۹۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۲,۰۴۶,۳۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  ۴,۴۷۱,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA06

  رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA06

  ۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۸۹,۰۰۰ تومان
  %12
 • رگولاتور بانک خازنی 6 پله ZEZ مدل PFR6

  رگولاتور بانک خازنی 6 پله ZEZ مدل PFR6

  ۴,۶۹۲,۴۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۵,۸۴۵,۹۰۰ تومان ۵,۱۲۶,۰۰۰ تومان
  %12
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۵,۹۶۸,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۸,۱۰۸,۰۰۰ تومان ۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۷,۸۰۳,۴۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  ۸,۳۱۳,۷۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۱۰,۲۳۴,۵۰۰ تومان ۸,۹۳۰,۲۰۰ تومان
  %13
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  ۱۳,۲۷۲,۷۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM9606

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM9606

  ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20

  ۲۲,۳۹۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۴۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  تماس بگیرید