9 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  ۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  ۲,۳۷۸,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۶۷۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت
  12

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  ۳,۵۸۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت
  13

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  ۳,۸۸۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت
  14

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  ۴,۱۸۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت
  17

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  ۵,۰۸۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت
  23

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  ۶,۸۹۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت
  25

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان