9 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  ۲,۷۷۷,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۸۳۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۸,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  ۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۱۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  ۴,۳۳۷,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  ۴,۶۴۹,۰۰۰ تومان ۴,۱۸۱,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  ۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  ۷,۷۶۹,۰۰۰ تومان ۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  %10