9 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  ۱,۹۲۹,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  ۲,۵۸۳,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت
  10

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۹۱۰,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت
  13

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  ۳,۸۹۱,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت
  15

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  ۴,۲۱۸,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت
  16

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  ۴,۵۴۵,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت
  19

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  ۵,۵۲۶,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت
  25

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  ۷,۴۸۸,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت
  28

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  ۸,۱۴۲,۰۰۰  تومان