18 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • کنتاکتور، 9 آمپر، 4.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 9 10

  کنتاکتور، 9 آمپر، 4.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 9 10

  ۳۹۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 12 آمپر، 5.7 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 12 10

  کنتاکتور، 12 آمپر، 5.7 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 12 10

  ۴۲۳,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 18 10

  کنتاکتور، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 18 10

  ۵۱۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 25 آمپر، 11 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 25 11

  کنتاکتور، 25 آمپر، 11 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 25 11

  ۸۱۰,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 32 آمپر، 15 کیلووات،220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 32 11

  کنتاکتور، 32 آمپر، 15 کیلووات،220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 32 11

  ۹۲۲,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 40 11

  کنتاکتور، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 40 11

  ۱,۰۷۵,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند RK مدل CNNK25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند RK مدل CNNK25

  ۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور، 70 آمپر، 33 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 70 11

  کنتاکتور، 70 آمپر، 33 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 70 11

  ۲,۱۷۱,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNNK 50

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNNK 50

  ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند RK مدل CNNK 60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند RK مدل CNNK 60

  ۲,۵۸۷,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 90 آمپر، 45 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 90 00

  کنتاکتور، 90 آمپر، 45 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNN 90 00

  ۳,۰۲۸,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNKM50 22

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNKM50 22

  ۳,۳۸۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری RK مدل CNKM 60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری RK مدل CNKM 60

  ۳,۲۴۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 75 کیلوواری RK مدل CNKM 75 22

  کنتاکتور خازنی 75 کیلوواری RK مدل CNKM 75 22

  ۳,۷۲۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 400 آمپر، 200 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 400 22

  کنتاکتور، 400 آمپر، 200 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 400 22

  ۱۵,۲۸۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  کنتاکتور، 550 آمپر، 315 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 550 22

  ۵۲,۸۳۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور، 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  کنتاکتور، 860 آمپر، 500 کیلووات، 220 VAC ، برند RK اتحادیه اروپا CNM 860 22

  ۸۷,۶۰۶,۶۰۰ تومان