12 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  ۴۲۹,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  ۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  ۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  %10