12 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  ۳۹۷,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  ۴۹۳,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار، 400 ولت، دوکاتی ایتالیا DUCATI

  ۵۳۱,۵۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولت

  ۲,۶۲۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولت

  ۳,۰۷۱,۰۰۰ تومان ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت

  ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۲۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولت

  ۴,۴۵۱,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۲,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت

  ۴,۷۹۶,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولت

  ۵,۱۴۱,۰۰۰ تومان ۴,۶۲۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولت

  ۶,۱۷۶,۰۰۰ تومان ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولت

  ۷,۹۰۱,۰۰۰ تومان ۷,۰۳۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولت

  ۸,۵۹۱,۰۰۰ تومان ۷,۷۶۳,۰۰۰ تومان
  %10