74 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.35 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۰۳۸  تومان
  شناسه کالا: 107383
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱۹,۸۴۸  تومان
  شناسه کالا: 111278
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۳۰۶  تومان
  شناسه کالا: 108114
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۹۷۸  تومان
  شناسه کالا: 108116
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 25 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷۵,۹۸۴  تومان
  شناسه کالا: 108425
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  2

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۰۲,۰۸۸  تومان
  شناسه کالا: 111285
 • کابل افشان مقطع 0.5*2 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۳۷۳  تومان
  شناسه کالا: 109950
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  4

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 25*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹۶۹,۴۲۴  تومان
  شناسه کالا: 111682
 • کابل افشان مقطع 0.5*2 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۱,۰۳۲  تومان
  شناسه کالا: 110003
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  2

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 70 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۹۳,۱۷۶  تومان
  شناسه کالا: 108525
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  2

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۷۹,۵۴۳  تومان
  شناسه کالا: 111287
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 35 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵۴,۵۷۹  تومان
  شناسه کالا: 108428
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  2

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 10*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۸۰,۵۰۹  تومان
  شناسه کالا: 111643
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۱۴۶  تومان
  شناسه کالا: 110619
 • کابل افشان مقطع 0.5*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۱۵۳  تومان
  شناسه کالا: 110087
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 6*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷۴,۹۲۴  تومان
  شناسه کالا: 111281
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 108127
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۹۷۶  تومان
  شناسه کالا: 107566
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 10×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۳۶,۷۲۵  تومان
  شناسه کالا: 116873
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 6×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴۴,۰۹۱  تومان
  شناسه کالا: 116856