13 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )

  ۱۷,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69425
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )

  ۲۸,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69467
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )

  ۶۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69459
 • کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز (پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز (پژواک) ( یک متر )

  ۱۲۹,۸۹۰  تومان
  شناسه کالا: 69429
 • کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند البرز (پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند البرز (پژواک) ( یک متر )

  ۲۱۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69441
 • کابل افشان سطح مقطع 25*4 برند البرز (پژواک) ( یک متر )
  2

  کابل افشان سطح مقطع 25*4 برند البرز (پژواک) ( یک متر )

  ۳۵۸,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69442
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۶۹۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69452
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۸۳۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69453
 • کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  4

  کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۹۶۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69454
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  5

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۱,۲۴۸,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69415
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  7

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۲,۰۴۶,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69455
 • کابل افشان سطح مقطع 4*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  10

  کابل افشان سطح مقطع 4*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۲,۸۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69456
 • کابل افشان سطح مقطع 6*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )
  15

  کابل افشان سطح مقطع 6*2 برند البرز ( پژواک) ( صد متر )

  ۴,۲۹۷,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69457