26 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۹۵۳,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۲۴,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N

  رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N

  ۶,۴۱۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  ۸,۳۵۳,۵۰۰ تومان ۶,۶۴۰,۲۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  ۸,۸۲۳,۶۰۰ تومان ۷,۰۱۳,۸۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08

  ۹,۳۳۳,۸۰۰ تومان ۷,۴۱۹,۵۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۸,۸۳۰,۶۰۰ تومان ۷,۴۷۷,۲۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور 12 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL12N

  رگولاتور 12 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL12N

  ۷,۵۳۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2112

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2112

  ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 12 ابعاد 144*144

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 12 ابعاد 144*144

  ۸,۱۶۰,۸۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX12

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX12

  ۱۰,۳۱۴,۱۰۰ تومان ۸,۱۹۸,۸۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  ۸,۲۷۲,۷۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX14

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX14

  ۱۰,۸۶۳,۳۰۰ تومان ۸,۶۳۵,۴۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  ۹,۲۱۱,۴۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  ۱۱,۰۶۰,۵۰۰ تومان ۹,۳۶۵,۴۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  ۱۰,۳۲۴,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM9606

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM9606

  ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۴۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  ۱۲,۰۷۵,۹۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ABB مدل RVT 12

  رگولاتور بانک خازنی ABB مدل RVT 12

  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-00

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-00

  ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20

  ۱۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-20

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-20

  ۲۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور تایریستوری بانک خازنی 6 پله اپکاس آلمان مدل BR6000-T6

  رگولاتور تایریستوری بانک خازنی 6 پله اپکاس آلمان مدل BR6000-T6

  ۲۷,۴۰۳,۲۰۰ تومان ۲۴,۶۶۲,۸۰۰ تومان
  %10
 • رگولاتور تایریستوری بانک خازنی 12 پله اپکاس آلمان مدل BR6000-T12

  رگولاتور تایریستوری بانک خازنی 12 پله اپکاس آلمان مدل BR6000-T12

  ۳۴,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۳۰,۸۱۱,۷۰۰ تومان
  %10