40 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:33 - 1399/08/02
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۳۷۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۴۹۹,۵۰۰ تومان ۴۸۵,۵۰۰ تومان
  %3
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  ۴۸۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۵۴۷,۵۰۰ تومان ۵۰۳,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۵۷۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۸۳۴,۴۰۰ تومان ۷۲۸,۱۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۷۴۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۸۰۵,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  ۸۳۰,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  ۸۴۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۸۶۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۹۲۹,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۹۶۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  ۱,۱۹۹,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۸,۴۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  ۱,۶۳۶,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  ۱,۶۵۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC4023

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC4023

  ۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۷,۵۰۰ تومان
  %7
 • کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC85-PFACC50-85

  کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC85-PFACC50-85

  ۱,۸۱۷,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC50C

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC50C

  ۱,۹۲۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC6023

  کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC6023

  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۳,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  ۲,۳۳۸,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  ۲,۳۹۶,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC75C

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC75C

  ۲,۴۰۰,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  ۲,۷۵۵,۱۰۰ تومان ۲,۴۰۳,۹۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNNK 50

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNNK 50

  ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند ETI مدل CNNK 50

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند ETI مدل CNNK 50

  ۲,۴۷۰,۵۰۰ تومان