34 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتول زمینی 1.5*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند کسری

  ۳۰,۴۸۰  تومان
  شناسه کالا: 98094
 • کابل مفتول زمینی 1.5*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۶,۵۶۰  تومان
  شناسه کالا: 98120
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×5 برند کسری

  ۱۸۱,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99084
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  2

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×5 برند کسری

  ۳۰۴,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99085
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×4 برند کسری

  ۱۳۴,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98584
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  9

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 70+120×3 برند کسری

  ۲,۵۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98525
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  3

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 16+35×3 برند کسری

  ۶۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98406
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  5

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 35+70×3 برند کسری

  ۱,۴۱۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98419
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  4

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×5 برند کسری

  ۱,۰۳۶,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99116
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  3

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×5 برند کسری

  ۷۸۹,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99109
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  2

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×5 برند کسری

  ۴۶۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99098
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×5 برند کسری

  ۱۲۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99072
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند کسری

  ۷۴,۵۲۰  تومان
  شناسه کالا: 99060
 • کابل مفتول زمینی کسری-5رشته
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند کسری

  ۴۹,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 99043
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  3

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×4 برند کسری

  ۸۳۰,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98632
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  3

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×4 برند کسری

  ۶۲۲,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98618
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  2

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×4 برند کسری

  ۳۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98613
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند کسری

  ۲۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98589
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند کسری

  ۹۲,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 98570
 • کابل مفتول زمینی 16+25*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند کسری

  ۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 98561