41 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*4 برند کسری (یک متر)

  ۹۱,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97434
 • کابل افشان شیلدار 0.25*2 کسری
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۷۹۰  تومان
  شناسه کالا: 96845
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۶,۵۶۰  تومان
  شناسه کالا: 97510
 • کابل افشان شیلدار 0.25*2 کسری
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 96831
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  4

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 25+50*3 برند کسری (یک متر)

  ۱,۰۷۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97273
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند کسری (یک متر)

  ۲۵,۷۳۰  تومان
  شناسه کالا: 97417
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۶,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 97282
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (یک متر)

  ۲۰,۱۶۰  تومان
  شناسه کالا: 97416
 • کابل افشان شیلددار 0.25*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند کسری (یک متر)

  ۱۳,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 97201
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 10*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۸۶,۳۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97538
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 6*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۵۷,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97531
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۱۲,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97530
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۷۰,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97520
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۴۰,۶۷۰  تومان
  شناسه کالا: 97516
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند کسری (یک متر)

  ۳۰,۷۱۰  تومان
  شناسه کالا: 97511
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۰,۰۸۰  تومان
  شناسه کالا: 97507
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  3

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 35*4 برند کسری (یک متر)

  ۷۵۱,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97495
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  2

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 25*4 برند کسری (یک متر)

  ۵۳۵,۳۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97492
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  2

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 16*4 برند کسری (یک متر)

  ۳۱۱,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97485
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 10*4 برند کسری (یک متر)

  ۲۱۱,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 97459