کپی شد.
پیشنهادهای شگفت انگیز
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری BLR_VCSDY
  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری BLR_VCSDY
  4,823,000
  %18
  3,954,000  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25
  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25
  2,196,000
  %15
  1,866,600  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC
  1,219,000
  %18
  999,000  تومان
 • کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4,518,780
  %17
  3,773,180  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC
  4,076,000
  %18
  3,341,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD
  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD
  10,492,000
  %15
  8,918,200  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC
  2,163,000
  %18
  1,774,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC
  3,456,000
  %18
  2,833,000  تومان
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M5
  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M5
  6,761,700
  %15
  5,728,100  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 10 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S1033XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 10 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S1033XX
  1,314,900
  %7
  1,222,850  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S3233XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S3233XX
  1,314,900
  %7
  1,222,850  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK12
  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK12
  19,981,000
  %17
  16,536,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC
  4,712,000
  %18
  3,863,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری BLR_VCSDY
  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری BLR_VCSDY
  2,809,000
  %18
  2,303,000  تومان
 • کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HIMEL مدل 0.1:0.16 HDP632P16
  کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HIMEL مدل 0.1:0.16 HDP632P16
  947,400
  %11
  843,180  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 180 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S18033XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 180 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S18033XX
  2,335,800
  %7
  2,172,290  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY
  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY
  1,961,000
  %18
  1,607,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC
  1,876,000
  %18
  1,538,000  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S6333XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S6333XX
  1,314,900
  %7
  1,222,850  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 225 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S22533XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 225 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S22533XX
  2,335,800
  %7
  2,172,290  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 140 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S14033XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 140 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S14033XX
  2,335,800
  %7
  2,172,290  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC
  2,560,000
  %18
  2,098,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC
  1,558,000
  %18
  1,277,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری BLR_VCSDY
  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری BLR_VCSDY
  3,763,000
  %18
  3,085,000  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC
  1,113,000
  %18
  913,000  تومان
 • کلید اتوماتیک کمپکت 315 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 50KA هیمل مدل HDM3400F31533XX
  کلید اتوماتیک کمپکت 315 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 50KA هیمل مدل HDM3400F31533XX
  5,543,200
  %7
  5,155,170  تومان
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100F
  کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100F
  4,383,200
  %11
  3,908,100  تومان
 • کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HIMEL مدل 0.16:0.25 HDP632P25
  کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HIMEL مدل 0.16:0.25 HDP632P25
  947,400
  %11
  843,180  تومان
 • کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HIMEL مدل 0.25:0.4 HDP632P4
  کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند HIMEL مدل 0.25:0.4 HDP632P4
  947,400
  %11
  843,180  تومان
 • چت در واتساپ

  مکالمه را شروع کنید

  سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس فروشی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.