167 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۴۵۲,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۱۹,۰۰۰ تومان ۵۲۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 5 کیلووار در 450 ولت ( 4 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 5 کیلووار در 450 ولت ( 4 در 400) CHINT

  ۵۸۶,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۶۵,۳۰۰ تومان ۶۴۷,۸۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  ۶۶۹,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  ۶۸۹,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  ۷۰۸,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۷۲۲,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۷۲۸,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  ۷۴۵,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  ۸۰۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 10 کیلووار در 450 ولت ( 8 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 10 کیلووار در 450 ولت ( 8 در 400) CHINT

  ۸۱۰,۷۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۹۷۷,۰۰۰ تومان ۸۱۴,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۰۵۹,۸۰۰ تومان ۸۹۶,۸۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۸۹۸,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۹۷۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان ۹۷۷,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۱۶۸,۰۰۰ تومان ۹۹۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  ۱,۰۶۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۰۷۲,۰۰۰ تومان