39 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  ۳۴۵,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  ۳۷۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  ۴۷۱,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  ۵۱۵,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D09BD

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D09BD

  ۵۴۲,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  ۶۲۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D18BD

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D18BD

  ۷۳۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  ۸۷۰,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 48VAC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 48VAC

  ۸۷۱,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D25BD

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D25BD

  ۸۷۳,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  ۹۱۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  ۱,۳۵۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  ۱,۶۱۵,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D50E7

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D50E7

  ۱,۶۵۴,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  ۱,۷۷۲,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D40AQ7

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D40AQ7

  ۱,۸۹۱,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  ۲,۱۹۵,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  ۲,۲۱۱,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D65E7

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D65E7

  ۲,۲۹۹,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7

  ۳,۰۲۱,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7

  کنتاکتور قدرت، 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7

  ۳,۲۰۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D80Q7

  کنتاکتور قدرت، 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D80Q7

  ۳,۴۰۰,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  ۳,۴۹۱,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  ۳,۸۹۲,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  ۴,۲۷۷,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5

  کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5

  ۴,۴۹۰,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D115F7

  کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D115F7

  ۴,۶۰۸,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  کنتاکتور قدرت، 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  ۵,۰۹۱,۷۰۰ تومان