گروه محصولات
47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a
  1

  کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۲۷۸,۲۴۸  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۳۱۹,۰۲۵  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۳۲۶,۷۷۵  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  ۴۰۴,۷۰۷  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  ۴۱۳,۰۰۴  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۴۳۸,۷۷۱  تومان
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۴۷۷,۷۵۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  ۵۳۱,۵۷۹  تومان
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  ۵۷۲,۷۹۹  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a 1a1b
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a 1a1b

  ۶۹۲,۴۱۸  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b
  3

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  ۷۳۳,۵۳۲  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۷۵۹,۸۲۳  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b
  3

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  ۸۰۸,۷۹۵  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  ۸۵۳,۷۱۲  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b
  4

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  ۹۶۸,۳۰۷  تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b

  ۱,۰۱۵,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b
  4

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  ۱,۰۲۶,۷۲۰  تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۱۲۰,۵۰۴  تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۱۵۶,۳۰۵  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a
  4

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  ۱,۱۶۱,۵۱۹  تومان