61 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹۸,۰۲۰  تومان
  شناسه کالا: 111278
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۴۲۰  تومان
  شناسه کالا: 108114
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 108116
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 25 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴۳,۹۳۰  تومان
  شناسه کالا: 108425
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴۷,۰۷۰  تومان
  شناسه کالا: 111285
 • کابل افشان مقطع 0.5*2 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 109950
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  3

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 25*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷۹۲,۸۹۰  تومان
  شناسه کالا: 111682
 • کابل افشان مقطع 0.5*2 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۳,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 110003
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  2

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 70 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۰۳,۳۶۰  تومان
  شناسه کالا: 108525
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  2

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۹۲,۲۱۰  تومان
  شناسه کالا: 111287
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 35 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰۸,۲۲۰  تومان
  شناسه کالا: 108428
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  2

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 10*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۱۱,۲۱۰  تومان
  شناسه کالا: 111643
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰,۵۶۰  تومان
  شناسه کالا: 110619
 • کابل افشان مقطع 0.5*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۵۷۰  تومان
  شناسه کالا: 110087
 • کابل افشان مقطع 16+25*3 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 6*4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴۳,۰۷۰  تومان
  شناسه کالا: 111281
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۲,۱۶۰  تومان
  شناسه کالا: 108127
 • سیم افشان مقطع 0.5 مغان
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 107566
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  4

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 35*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱,۱۰۱,۱۹۰  تومان
  شناسه کالا: 111722
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  2

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 16*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۸۲,۶۷۰  تومان
  شناسه کالا: 111674
 • کابل افشان مقطع 70*4 مغان
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷۹,۲۶۰  تومان
  شناسه کالا: 111642