114 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۵۴۱,۰۰۰ تومان ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۹۱,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت
  2

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۷۳۸,۵۰۰ تومان ۵۸۶,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۷۸,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۸۸۶,۰۰۰ تومان ۷۰۴,۱۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۹۱۱,۰۰۰ تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۰۰۴,۸۰۰ تومان ۷۹۸,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان ۹۲۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۲۰۵,۳۰۰ تومان ۹۵۷,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 10کیلووار SAMWHA-PARS FANAL
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 10کیلووار SAMWHA-PARS FANAL

  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۱,۰۸۷,۰۰۰ تومان ۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۲۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  ۱,۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۶,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB
  4

  خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  ۱,۱۸۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان
  %9
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۴۲۹,۲۰۰ تومان ۱,۱۳۵,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 15کیلووار SAMWHA-PARS FANAL
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 15کیلووار SAMWHA-PARS FANAL

  ۱,۲۱۲,۰۰۰ تومان
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR
  5

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۶۸۱,۶۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۷۱۴,۵۰۰ تومان ۱,۳۶۲,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۱۸,۸۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB
  5

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  ۱,۵۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  ۱,۵۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۶,۰۰۰ تومان
  %15