34 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  ۳,۴۸۷,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۴,۰۰۴,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۵,۰۴۴,۲۰۰ تومان ۴,۲۹۲,۲۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۴,۷۸۸,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۹۵۳,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۱۸۷,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۲۴,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N

  رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N

  ۶,۴۱۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  ۶,۵۸۳,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  ۶,۸۶۲,۹۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  ۸,۳۹۴,۷۰۰ تومان ۷,۱۰۸,۱۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400

  ۸,۷۵۴,۳۰۰ تومان ۷,۴۱۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۸,۸۳۰,۶۰۰ تومان ۷,۴۷۷,۲۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور 12 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL12N

  رگولاتور 12 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL12N

  ۷,۵۳۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی 6 پله ZEZ مدل PFR6

  رگولاتور بانک خازنی 6 پله ZEZ مدل PFR6

  ۷,۹۳۰,۴۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2112

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2112

  ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 12 ابعاد 144*144

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 12 ابعاد 144*144

  ۸,۱۶۰,۸۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  ۸,۲۷۲,۷۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  ۱۰,۷۰۰,۱۰۰ تومان ۹,۰۶۰,۳۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  ۹,۲۱۱,۴۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  ۱۱,۰۶۰,۵۰۰ تومان ۹,۳۶۵,۴۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی 12 پله ZEZ مدل PFR12

  رگولاتور بانک خازنی 12 پله ZEZ مدل PFR12

  ۹,۶۰۴,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  ۱۰,۳۲۴,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  ۱۲,۰۷۵,۹۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ABB مدل RVT 12

  رگولاتور بانک خازنی ABB مدل RVT 12

  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان