11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل زمینی 1.5×2 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 2.5×2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۶,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 116639
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 10×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹۳,۶۱۰  تومان
  شناسه کالا: 116873
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 6×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱۷,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 116856
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 4×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷۸,۹۹۰  تومان
  شناسه کالا: 116833
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 2.5×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۱,۷۳۰  تومان
  شناسه کالا: 116823
 • کابل زمینی 1.5×3 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 1.5×3 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۳,۴۹۰  تومان
  شناسه کالا: 116799
 • کابل زمینی 1.5×2 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 16×2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۰۷,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 116783
 • کابل زمینی 1.5×2 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 10×2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳۴,۱۱۰  تومان
  شناسه کالا: 116725
 • کابل زمینی 1.5×2 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 6×2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷۷,۵۱۰  تومان
  شناسه کالا: 116691
 • کابل زمینی 1.5×2 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 4×2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۴,۵۱۰  تومان
  شناسه کالا: 116658
 • کابل زمینی 1.5×2 مغان
  1

  یک متر کابل زمینی نمره 1.5×2 برند مغان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴,۲۴۰  تومان
  شناسه کالا: 116558