57 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سافت‌استارتر 5.5KW سانیو SJR2-3005
  112

  سافت استارتر 75 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3075

  ۳۳,۵۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92802
 • سافت استارتر سانیو سری
  64

  سافت استارتر 18.5 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3018

  ۱۹,۰۳۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92732
 • سافت استارتر سانیو سری
  70

  سافت استارتر 30 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3030

  ۲۰,۷۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92744
 • سافت‌استارتر 5.5KW سانیو SJR2-3005
  67

  سافت استارتر 22 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3022

  ۲۰,۰۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92737
 • سافت‌استارتر 90KW سانیو SJR2-2090
  196

  سافت استارتر 90 کیلووات sanyu مدل SJR2-3090

  ۵۸,۵۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92931
 • سافت‌استارتر 5.5KW سانیو SJR2-3005
  107

  سافت استارتر 55 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3055

  ۳۱,۹۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92783
 • سافت‌استارتر 5.5KW سانیو SJR2-3005
  77

  سافت استارتر 37 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3037

  ۲۲,۸۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92755
 • سافت‌استارتر 90KW سانیو SJR2-2090
  249

  سافت استارتر 160 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3160

  ۷۴,۶۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92936
 • سافت‌استارتر 90KW سانیو SJR2-2090
  204

  سافت استارتر 110 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3110

  ۶۱,۱۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92934
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  121

  سافت استارتر 55 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5055

  ۳۶,۳۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93345
 • سافت استارتر سانیو مدل SJR-5000
  98

  سافت استارتر 45 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5045

  ۲۹,۳۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93325
 • سافت‌استارتر 90KW سانیو SJR2-2090
  285

  سافت استارتر 200 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3200

  ۸۵,۳۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92945
 • سافت‌استارتر 5.5KW سانیو SJR2-3005
  85

  سافت استارتر 45 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3045

  ۲۵,۳۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92764
 • سافت‌استارتر 5.5KW سانیو SJR2-3005
  58

  سافت استارتر 11 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-3011

  ۱۷,۲۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 92721
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  1034

  سافت استارتر 630 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5630

  ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93423
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  844

  سافت استارتر 500 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5500

  ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93412
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  528

  سافت استارتر 400 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5400

  ۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93406
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  447

  سافت استارتر 320 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5320

  ۱۳۴,۰۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93398
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  385

  سافت استارتر 250 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5250

  ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93372
 • سافت‌استارتر 55KW سانیو SJR2-5055
  305

  سافت استارتر 200 کیلووات sanyu سانیو مدل SJR2-5200

  ۹۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 93369