20 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL

  ۹۸,۷۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

  ۱۴۸,۷۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز سیلندری ، 63 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل FH18X-63

  کلید فیوز سیلندری ، 63 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل FH18X-63

  ۱۹۸,۱۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 100 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 100 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL

  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

  ۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۳۹۸,۳۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۵۹۲,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۰۶۷,۴۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۲۵۳,۱۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۱,۹۹۴,۳۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۳,۰۰۴,۱۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  ۳,۷۳۰,۷۰۰ تومان