24 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 1 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 1 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL

  ۷۱,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17697
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 40 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 40 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL

  ۹۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 15197
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

  ۱۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24503
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 125 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 125 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL

  ۱۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 15206
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

  ۲۳۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 15207
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

  ۲۹۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 21941
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

  ۴۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 20344
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165 ( طرح ونر ) (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165 ( طرح ونر ) (بدون فیوز داخل)

  ۵۱۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14507
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163 ( پلیمر الیاف دار) (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163 ( پلیمر الیاف دار) (بدون فیوز داخل)

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14486
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162 ( باکالیتی) (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162 ( باکالیتی) (بدون فیوز داخل)

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14497
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

  ۵۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17695
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)
  2

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۵۹۷,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14655
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)

  ۹۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22702
 • کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)

  ۱,۰۸۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27160
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22706
 • کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28076
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۹۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22730
 • کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)

  ۲,۰۱۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28081
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover
  11

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۳,۱۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22752
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover
  17

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۴,۹۳۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22759