23 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 51*14 ، 63 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 51*14 ، 63 آمپر gG/gL

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 63 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 63 آمپر gG/gL

  ۳۶,۱۰۰ تومان
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 100 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 100 آمپر gG/gL

  ۳۶,۱۰۰ تومان
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 32 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 32 آمپر gG/gL

  ۳۶,۱۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 125 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 125 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 63 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 63 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 80 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 80 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 160 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 160 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 100 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 100 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 35 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 35 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 50 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 50 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۳۴۸,۳۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۵۹۲,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۰۶۷,۴۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۲۵۳,۱۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۱,۹۹۴,۳۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۳,۰۰۴,۱۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  ۳,۷۳۰,۷۰۰ تومان