26 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/10 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  20

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/10 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۵,۸۶۶,۸۸۰  تومان
  %18
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/15 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  26

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/15 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۷,۷۸۶,۸۰۰  تومان
  %18
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/20 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  27

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/20 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۷,۹۶۸,۰۸۰  تومان
  %18
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/25 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  28

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/25 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۸,۲۲۸,۶۷۰  تومان
  %18
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،30 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/30 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  33

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،30 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/30 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۹,۶۱۶,۰۸۰  تومان
  %18
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/40 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  46

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/40 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۱۳,۵۷۸,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/50 3PHD (بازسازی) با گارانتی
  50

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس طرح قدیم NL 400/50 3PHD (بازسازی) با گارانتی

  ۱۴,۹۹۷,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 25 کیلووار پارس مدل MKP 420/25

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 25 کیلووار پارس مدل MKP 420/25

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 50 کیلووار پارس مدل MKP 420/50

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 50 کیلووار پارس مدل MKP 420/50

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 10 کیلووار پارس مدل MKP 420/10

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 10 کیلووار پارس مدل MKP 420/10

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 20 کیلووار پارس مدل MKP 420/20

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 20 کیلووار پارس مدل MKP 420/20

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 15کیلووار پارس مدل MKP 420/15

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 15کیلووار پارس مدل MKP 420/15

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 40 کیلووار پارس مدل MKP 420/40

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک کتابی 40 کیلووار پارس مدل MKP 420/40

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل طرح قدیم NLH 440/50 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل طرح قدیم NLH 440/50 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل طرح قدیم NLH 440/10 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل طرح قدیم NLH 440/10 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل طرح قدیم NLH 440/25 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل طرح قدیم NLH 440/25 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس NL 400/40 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس NL 400/40 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس NL 400/20 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس NL 400/20 3PHD

  تماس بگیرید