31 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز سیلندری تا 63 آمپر ETI همراه با فیوزهای مربوطه

  کلید فیوز سیلندری تا 63 آمپر ETI همراه با فیوزهای مربوطه

  ۴۵۵,۶۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۵۶۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  ۶۶۹,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  ۷۰۸,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۷۱۶,۲۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  ۷۴۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( تک پل ) 20 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل VDC / AC 24 مدل RD 20-01

  کنتاکتور تکفاز ( تک پل ) 20 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل VDC / AC 24 مدل RD 20-01

  ۷۶۳,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۷۷۱,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 25-20

  کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 25-20

  ۷۸۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VACمدل R 25-40

  کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VACمدل R 25-40

  ۷۸۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( تک پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 25-10

  کنتاکتور تکفاز ( تک پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 25-10

  ۷۸۹,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  ۸۰۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل24 VACمدل R 25-13

  کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 25 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل24 VACمدل R 25-13

  ۸۹۷,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  ۱,۲۷۴,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار 440 ولت ( 8 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار 440 ولت ( 8 در 400) ETI

  ۱,۳۲۲,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار 440 ولت ( 10 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار 440 ولت ( 10 در 400) ETI

  ۱,۴۷۵,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 40 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 40-31

  کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 40 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 40-31

  ۱,۷۲۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 40 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 40-04

  کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 40 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 40-04

  ۱,۷۲۳,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار 440 ولت ( 12.5 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار 440 ولت ( 12.5 در 400) ETI

  ۱,۷۷۰,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 63 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 63-40

  کنتاکتور تکفاز ( چهار پل ) 63 آمپر برند ETI ولتاژ کنترل230 VAC مدل R 63-40

  ۱,۸۳۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  ۱,۹۸۸,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند ETI مدل CNNK 50

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند ETI مدل CNNK 50

  ۲,۰۵۰,۵۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 20 کیلووار 440 ولت ( 15 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 20 کیلووار 440 ولت ( 15 در 400) ETI

  ۲,۰۵۱,۸۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار 440 ولت ( 20 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار 440 ولت ( 20 در 400) ETI

  ۲,۳۶۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند ETI مدل CNNK 60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند ETI مدل CNNK 60

  ۲,۴۷۸,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار 440 ولت ( 25 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار 440 ولت ( 25 در 400) ETI

  ۲,۸۷۶,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار 440 ولت ( 30 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار 440 ولت ( 30 در 400) ETI

  ۴,۴۱۱,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار 440 ولت ( 40 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار 440 ولت ( 40 در 400) ETI

  ۴,۸۱۴,۵۰۰ تومان