گروه محصولات
51 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر gG ETI 51*14 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر gG ETI 51*14 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۴۵,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 53290
 • مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 0.5 تا 20 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 0.5 تا 20 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۸۵,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43492
 • مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 25 تا 32 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 25 تا 32 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۸۹,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 68304
 • فیوز سیلندری 16 تا 63 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  فیوز سیلندری 16 تا 63 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۹۵,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 45508
 • فیوز سیلندری 80 تا 100 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  فیوز سیلندری 80 تا 100 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۹۹,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 68306
 • مجموعه سه تایی کلید فیوز سیلندری تکفاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)
  1

  مجموعه سه تایی کلید فیوز سیلندری تکفاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)

  ۱۳۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 45994
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)
  1

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)

  ۱۳۸,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42885
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 100، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 100، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۲۳۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28027
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 51*14 مدل ETI – VLC14 (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 51*14 مدل ETI – VLC14 (بدون فیوز داخل)

  ۳۱۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 21526
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۳۲۹,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28036
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 125 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 125 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۳۶۹,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 68309
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 58*22 مدل ETI – VLC 22 (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 58*22 مدل ETI – VLC 22 (بدون فیوز داخل)

  ۵۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42886
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 200 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1
  3

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 200 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1

  ۶۵۸,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28037
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2
  3

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2

  ۸۵۱,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28039
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5
  4

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۹۵۹,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22509
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15
  4

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۱,۰۰۳,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 23151
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب سایز 00C)
  4

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب سایز 00C)

  ۱,۱۴۷,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 23441
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 425 تا 630، gG با نشانگر، سایز 3
  5

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 425 تا 630، gG با نشانگر، سایز 3

  ۱,۴۴۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28040
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25
  5

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  ۱,۴۵۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22517
 • کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40
  8

  کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  ۲,۳۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22520