143 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96128
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 96131
 • کابل مفتول زمینی 1.5*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند کسری

  ۳۰,۴۸۰  تومان
  شناسه کالا: 98094
 • کابل افشان مقطع 0.5*5 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۹۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96774
 • کابل افشان مقطع 0.5*3 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96434
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۰,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96135
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۸۰  تومان
  شناسه کالا: 96127
 • کابل افشان مقطع 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*4 برند کسری (فروش به صورت حلقه‌ 100 متری)

  ۵۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96586
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96134
 • کابل مفتول زمینی 1.5*3 کسری
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۶,۵۶۰  تومان
  شناسه کالا: 98120
 • کابل افشان مقطع 0.5*3 کسری
  3

  کابل افشان سطح مقطع 50*3 برند کسری (یک متر)

  ۸۲۳,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96524
 • کابل افشان مقطع 4*2 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۱,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 96310
 • کابل افشان مقطع 4*2 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 96703
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96038
 • کابل افشان مقطع 16+35*3 کسری
  2

  کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند کسری (یک متر)

  ۳۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96602
 • کابل افشان مقطع 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*4 برند کسری (فروش به صورت حلقه‌ 100 متری)

  ۳۴,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96581
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۳۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97434
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۰۲۰  تومان
  شناسه کالا: 96126
 • کابل افشان مقطع 4*2 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96687
 • کابل افشان مقطع 0.5*3 کسری
  1

  کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96422