32 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۱,۷۷۶,۲۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  ۲,۱۲۱,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04

  ۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06

  ۳,۸۰۷,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7

  رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7

  ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  %32
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۴,۰۰۴,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۵,۰۴۴,۲۰۰ تومان ۴,۲۹۲,۲۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  %3
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۴,۷۸۸,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  ۴,۸۰۶,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  ۴,۸۷۱,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۹۵۳,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۱۸۷,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۲۴,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12

  ۶,۳۷۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 8 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK8

  رگولاتور بانک خازنی، 8 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK8

  ۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  %4
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  ۶,۵۸۳,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  ۶,۸۶۲,۹۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  ۸,۳۹۴,۷۰۰ تومان ۷,۱۰۸,۱۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400

  ۸,۷۵۴,۳۰۰ تومان ۷,۴۱۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی 6 پله ZEZ مدل PFR6

  رگولاتور بانک خازنی 6 پله ZEZ مدل PFR6

  ۷,۹۳۰,۴۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 12 ابعاد 144*144

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 12 ابعاد 144*144

  ۸,۱۶۰,۸۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK12

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK12

  ۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  %4
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  ۱۰,۷۰۰,۱۰۰ تومان ۹,۰۶۰,۳۰۰ تومان
  %15