22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت
  2

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۷۳۸,۵۰۰ تومان ۵۸۶,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۰۰۴,۸۰۰ تومان ۷۹۸,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۴۲۹,۲۰۰ تومان ۱,۱۳۵,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۶۸۱,۶۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۱۸,۸۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۹۷۵,۵۰۰ تومان ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۸,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۵۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۵۷,۴۰۰ تومان ۱,۸۷۳,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۵۰۰,۷۰۰ تومان ۱,۹۸۷,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۵۰۸,۱۰۰ تومان ۱,۹۹۳,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۹,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۸۷۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۲,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۱۴۴,۶۰۰ تومان ۲,۴۹۹,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۳,۲۵۷,۱۰۰ تومان ۲,۵۸۸,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۳۸۷,۵۰۰ تومان ۲,۶۹۲,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۶۹۱,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۳,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۹۹۴,۴۰۰ تومان ۳,۱۷۴,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۱۱۵,۳۰۰ تومان ۳,۲۷۰,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)
  33

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)

  ۱۲,۳۷۸,۷۰۰ تومان ۹,۸۳۹,۸۰۰ تومان
  %21