53 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری BLR_VCSDY
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۵۵۲,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  ۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  ۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 25کیلووار SAMWHA-PARS FANAL
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 25کیلووار SAMWHA-PARS FANAL

  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،25 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،25 KVAR

  ۱,۹۷۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار 440 ولت ( 20 در 400) ETI
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار 440 ولت ( 20 در 400) ETI

  ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52250HD
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52250HD

  ۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) HYDRA
  8

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) HYDRA

  ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 690 ولت مدل POLB69250HD
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 690 ولت مدل POLB69250HD

  ۲,۳۱۵,۰۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)

  ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، 25 کیلووار PKC 30-440
  8

  خازن سه فاز سیلندری، 25 کیلووار PKC 30-440

  ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری 30-440 ISKRA ایسکرا مدل KNK3053 normal
  9

  خازن سه فاز سیلندری 30-440 ISKRA ایسکرا مدل KNK3053 normal

  ۲,۴۱۹,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 25کیلووار مکعبی SAMWHA-PARS FANAL
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 25کیلووار مکعبی SAMWHA-PARS FANAL

  ۲,۴۳۴,۹۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 690V ،25 KVAR
  9

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 690V ،25 KVAR

  ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  ۲,۴۸۸,۴۸۰ تومان
  %7
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 25KVAR
  9

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 25KVAR

  ۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۲,۵۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) HYDRA
  9

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) HYDRA

  ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار 440 ولت ( 25 در 400) ETI
  9

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار 440 ولت ( 25 در 400) ETI

  ۲,۵۸۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  ۲,۶۷۳,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  ۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  10

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان