54 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:33 - 1399/08/02
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۳۷۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان ۵۲۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۶۴۹,۰۰۰ تومان ۵۵۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۵۷۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۸۹۷,۰۰۰ تومان ۷۹۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۸۶۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۹۲۹,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  ۱,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۹۶۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  ۱,۵۳۵,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  ۱,۵۵۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند RK مدل CNNK25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند RK مدل CNNK25

  ۱,۷۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  ۱,۶۵۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC

  ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری TC با برند PKC

  ۲,۷۳۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  کنتاکتور خازنی 40کیلوواری برند ETI مدل CNNK 40

  ۲,۳۹۶,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNNK 50

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNNK 50

  ۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند ETI مدل CNNK 50

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند ETI مدل CNNK 50

  ۲,۴۷۰,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند RK مدل CNNK 60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند RK مدل CNNK 60

  ۲,۵۸۷,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2636-1AP03

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2636-1AP03

  ۲,۸۲۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند ETI مدل CNNK 60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند ETI مدل CNNK 60

  ۲,۹۸۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNKM50 22

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNKM50 22

  ۳,۳۸۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA04

  رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA04

  ۴,۱۰۶,۰۰۰ تومان ۳,۶۲۳,۰۰۰ تومان
  %12