12 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:33 - 1399/08/02
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۴۹۹,۵۰۰ تومان ۴۸۵,۵۰۰ تومان
  %3
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۵۴۷,۵۰۰ تومان ۵۰۳,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  ۸۰۶,۰۰۰ تومان ۷۴۸,۵۰۰ تومان
  %7
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۱۲,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۸,۴۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  ۱,۵۵۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC

  ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری TC با برند PKC

  ۲,۷۳۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۳۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  ۲,۷۵۵,۱۰۰ تومان ۲,۴۰۳,۹۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 34کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DPK12M7

  کنتاکتور خازنی 34کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DPK12M7

  ۲,۶۸۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DWK12M7

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DWK12M7

  ۴,۲۷۳,۸۰۰ تومان