• شگفت انگیزهای مـــنـــتـــخـــب
 • ts160 ts 250 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  کلید اتوماتیک،کمپکت 200 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی LS سری SUSOL
  2,654,400
  %14
  2,279,000 تومان
 • 3VA11 FFFFFFFFF - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  کلید SIEMENS اتوماتیک 160 آمپر قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی 3VA1116-3EE36-0AA0
  3,070,500
  %12
  2,705,500 تومان
 • DWK 60 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DWK12M7
  3,250,000
  %8
  2,996,000 تومان
 • size 2 lkt - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP
  2,122,000
  %23
  1,632,000 تومان
banner - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
مشاهده همه
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت
2,666,000
%17
2,218,100 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت
2,460,000
%17
2,047,100 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت
2,974,000
%17
2,474,300 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت
2,837,000
%17
2,360,600 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت
4,175,000
%17
3,474,400 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت
3,248,000
%17
2,702,700 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
3,557,000
%17
2,959,800 تومان
epcos capacitor mkk - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
4,655,000
%17
3,873,400 تومان
W phase cap 116.164 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار در 690 ولت
4,908,000
%17
4,084,100 تومان
W phase cap 116.164 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت
3,765,000
%17
3,133,100 تومان
انواع خازن سه فاز ۴۰۰-۴۴۰ ولت نمایش بیشتر
harmonicfilter 300x285 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
contactor 300x285 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
regulator 300x285 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
capacitor 300x285 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
انواع کنتاکتور خازنی نمایش بیشتر
frako 300x300 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
pkc 300x300 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
lifasa 300x300 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
saba siemens 300x300 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور