• شگفت انگیزهای مـــنـــتـــخـــب
 • FAN RITTAL - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  فن تابلویی ریتال Rittal اصل آلمانی 12*12 مدل SK3323 100
  2,960,000
  %35
  1,924,000 تومان
 • FFF 65AF - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a 1a1b
  1,321,200
  %29
  939,800 تومان
 • f 100 85 75 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  2,031,500
  %30
  1,422,300 تومان
 • f 65 50 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  1,370,300
  %29
  973,000 تومان
banner - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
مشاهده همه
FAN RITTAL - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
فن تابلویی ریتال Rittal اصل آلمانی 12*12 مدل SK3323 100
2,960,000
%35
1,924,000 تومان
FFF 65AF - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a 1a1b
1,321,200
%29
939,800 تومان
mc 32 40 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b
804,000
%24
611,000 تومان
fff 22 AF - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b
252,400
%21
199,800 تومان
fff 22 AF - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b
347,200
%21
274,000 تومان
f 100 85 75 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
1,540,300
%27
1,124,500 تومان
f 100 85 75 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
1,445,500
%24
1,098,000 تومان
f 100 85 75 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
2,031,500
%30
1,422,300 تومان
f 65 50 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
1,370,300
%29
973,000 تومان
mc 32 40 - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a 1a1b
547,900
%21
432,000 تومان
انواع خازن سه فاز ۴۰۰-۴۴۰ ولت نمایش بیشتر
harmonicfilter - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
contactor - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
regulator - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
capacitor - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
انواع کنتاکتور خازنی نمایش بیشتر
frako - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
pkc - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
lifasa - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور
saba siemens - تسلاکالا- قیمت انواع تجهیزات تابلو بانک خازنی، کلید اتوماتیک و کنتاکتور