آکادمی تسلا کالا
کیفیت توان
کیفیت توان

کیفیت توان و استانداردهای مرتبط با آن را بیشتر بشناسیم

کیفیت توان ، همان چیزی که مدتها در صنعت برق کمتر مورد توجه بود، اما امروزه استانداردهای متعددی، برای رسیدن به کیفیت مورد قبول انرژی الکتریکی ارائه میشوند که جا دارد در اولین قدم به بررسی این استانداردها پرداخت و با آنها آشنا شد.

ما به استانداردها در زمینه  کیفیت توان و‌هارمونیک‌ها  نیازمندیم تا تمامی‌کاربران و استفاده‌کنندگان (صنعتی، تجاری و مسکونی) و تولیدکنندگان برق در سطح توزیع یا انتقال، هنگام بحث بر روی کیفیت توان با زبان و اصطلاحات یکسانی صحبت کنند. همچنین استانداردها، محدودیت‌هایی را برای وقایعی که کیفیت توان را در سیستم کاهش می‌دهند، مشخص و معین کرده‌اند.

کیفیت توان
کیفیت توان

 

 استانداردهای ۵۱۹ و ۱۱۵۹ از IEEE

استانداردهای IEEE  تکنیک­ها و تجربیات طراحی قابل‌قبول را برای ما فراهم می‌کنند. استانداردهای IEEE ، مرتبط با کیفیت توان ، شامل دسته‌ای که  کیفیت توان مطلوب را بررسی می‌کند (استاندارد IEEE 519) و آن‌هایی که مربوط به اندازه‌گیری پدیده‌های کیفیت توان (استاندارد IEEE1159)است ، می‌باشد . هر دوی این استانداردها بر روی سیستم‌های AC و‌هارمونیک‌های آنها تمرکز دارند.

استاندارد IEEE 519[2.1] (منظور استاندارد IEEE 519-1992 می‌باشد) به عنوان ” تکنیک­ها و نیازمندی‌های کنترل‌هارمونیک در سیستم‌های قدرت الکتریکی”  نام‌گذاری شده است.  چکیده این استاندارد نشان می‌دهد که امروزه مبدل‌های توان، در تأسیسات صنعتی و تجاری زیادی استفاده می­شوند ولی چالش‌هایی در مورد‌هارمونیک زایی و کنترل توان راکتیو در چنین سیستم‌هایی پیش روی ما قرار دارد.

استانداردها محدودیت‌هایی برای اختلالات گوناگون سیستم‌های توزیع قدرت معین می‌کنند. استاندارد ۱۹۹۲ نسخه اصلاح شده استاندارد قبلی است که در سال ۱۹۸۱ چاپ شد و کنترل‌هارمونیک‌ها را مورد بررسی و پوشش قرار می‌دهد.

موضوعات اصلی و پایه‌ای استاندارد IEEE 519 مشتمل بر دو قسمت می‌باشند. قسمت اول اینکه شرکت توزیع موظف است، شکل موج ولتاژ سینوسی با کیفیت خوبی تولید کند و دوم این که، مصرف‌کننده‌ها موظف‌اند که جریان‌های‌هارمونیکی که بارهای آنها از شبکه می‌کشند را محدود کنند.

محدودیت‌های اعوجاج ولتاژی

(نکته: سیستم‌های قدرت فشارقوی می‌توانند تا میزان حداکثر ۲% ، THD داشته باشند)

 

مجموع اعوجاجات‌هارمونیکی(%)

THD

میزان اعوجاج برای هر مؤلفه‌هارمونیکی(%)ولتاژ در نقطه اتصال مشترک
۵۳۶۹ کیلوولت و پایین‌تر
۲٫۵۱٫۵۶۹ تا ۱۶۱ کیلوولت
۱٫۵۱

۱۶۱ کیلوولت به بالا

 

مصرف‌کننده شماره ۲ در ورودی خود، ولتاژ نقطه اتصال مشترک خود با مصرف‌کننده شماره ۱ را می‌بیند که این نقطه اتصال مشترک را معمولاً با PCC نشان می‌دهند.‌هارمونیک‌های کشیده شده از خط توسط مشتری  شماره ۱، باعث بروز اعوجاج ولتاژی در نقطه PCC می‌شوند یا به عبارت دیگر این اعوجاجات در اثر افت ولتاژ ناشی از عبور جریان‌های‌هارمونیکی در مقاومت و راکتانس خط بروز می‌کنند.

محدودیت‌های اعوجاجات‌هارمونیکی مربوط به نقطه اتصال مشترک مندرج در استاندارد  IEEE519 نشان داده شده است. این محدودیت‌ها بر کیفیت توانی که باید توزیع‌کننده به مصرف‌کننده تحویل دهد، اعمال می‌شوند. به عنوان مثال،در استاندارد  IEEE519 برای سیستم‌های با ولتاژ کمتر از ۶۹ کیلو ولت، حداکثر میزان اعوجاج ۳%  برای هر مؤلفه‌هارمونیک و ۵% برای مجموع اعوجاجات‌هارمونیکی بیان شده است.

حدود اعوجاجات‌هارمونیکی جریان برای سیستم‌های توزیع (از ۶۹ ولت تا ۶۹ کیلوولت)

حداکثر اعوجاج‌هارمونیکی جریان بر حسب درصدی از  IL
مرتبه هر مؤلفه‌هارمونیکی(مؤلفه‌های فرد)
Isc/IL۱۱>۱۷——–۱۱۲۳——–۱۷۳۵——۲۳h>35TDD
<20*۴٫۰۲٫۰۱٫۵۰٫۶۰٫۳۵٫۰
۲۰<50۷٫۰۳٫۵۲٫۵۱٫۰۰٫۵۸٫۰
۵۰<100۱۰٫۰۴٫۵۴٫۰۱٫۵۰٫۷۱۲٫۰
۱۰۰<1000۱۲٫۰۵٫۵۵٫۰۲٫۰۱٫۰۱۵٫۰
>1000۱۵٫۰۷٫۰۶٫۰۲٫۵۱٫۴۲۰٫۰
حدود‌هارمونیک‌های زوج، ۲۵% حدود‌هارمونیک‌های فرد ذکر شده در بالا می‌باشد
اعوجاجات جریان که منجر به بروز انحراف DC می‌شوند، مثلاً مبدل‌های نیم موج مجاز نیستند
همه تجهیزات توزیع توان صرف‌نظر از مقدار  Isc/ILبه مقادیر ذکر شده اعوجاجات جریان محدود شده‌اند
پارامترهای Isc و IL به صورت زیر تعریف می‌شوند:

Isc= حداکثر جریان اتصال کوتاه در نقطه  PCC

IL= حداکثر دیماند جریان بار(مؤلفه فرکانس اصلی) در PCC

 

انجمن  IEEE مجموعه گسترده­ای از استانداردهای مرتبط با کیفت توان را در مجموعه خود منتشر کرده است.

 

  فهرست استانداردها مرتبط به کیفیت توان IEEE

ردیفشماره استانداردتوضیح استاندارد
۱IEEE SCC-22کمیته‌ی هماهنگی استانداردهای کیفیت توان
۲IEEE 1159مانیتورینگ کیفیت توان الکتریکی
IEEE 1159.1راهنما و الزامات ضبط و ذخیره‌سازی داده­ها
IEEE 1159.2توصیف پدیده‌ی کیفیت توان
IEEE 1159.3قالب فایل داده‌ها برای تبادل داده‌های کیفیت توان
۳IEEE P1564شاخص‌های فرورفتگی ولتاژ
۴IEEE 1346سازگاری سیستم قدرت با تجهیزات پردازش
۵IEEE P1100برقدار و زمین کردن تجهیزات الکترونیکی
۶IEEE 1433تعاریف کیفیت توان
۷IEEE P1453فلیکر ولتاژ
۸IEEE 519کنترل‌هارمونیک‌ها در سیستم‌های قدرت الکتریکی
۹IEEE P446منبع تغذیه اضطراری و آماده به کار
۱۰IEEE P1409توزیع توان با شرایط خاص
۱۱IEEE P1547توزیع گسترده و  اتصالات درون شبکه‌ای سیستم‌های قدرت 

استانداردهای IEC

سازمانی که عمدتاً به عنوان متصدی استانداردهای کیفیت توان شناخته می‌شود، IEC  می‌باشد که مقر آن در ژنو است. سازمانIEC در ارتباط با مباحث کیفیت توان، یک مجموعه از استانداردها را تعریف کرده است که استانداردهای سازگاری الکترومغناطیس  نامیده می‌شوند.

مجموعه استانداردهای IEC 61000 شامل‌هارمونیک‌ها و اینترهارمونیک‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های انتشار یافته الکترومغناطیسی فرکانس پایین، می­باشد. یک جایگزین متداول برای استاندارد IEC، بخش ۳ از استاندارد IEEE519-1992 می‌باشد ، که راهکارها و دستورالعمل‌هایی را در مورد‌هارمونیک‌ها ارائه می‌دهد. استانداردهایی هم در رابطه با تأثیر اعوجاجات‌هارمونیکی بر تجهیزات خاص وجود دارد.

هرچند استانداردهای بین‌المللی به عنوان یک پایه و اساس برای هماهنگی جهانی می‌باشند، کشورهای مختلف نیز اصلاحات خود را جهت تطابق با اولویت‌های گوناگون ملی به اجرا  در آورده‌اند. این اصلاحات به طور معمول به خاطر مشخصات و ویژگی‌های خاص در ساختار  شبکه برق و مدیریت بار در آن کشورها می‌باشد

به عنوان مثال شبکه برق انگلستان و نیوزلند را در نظر بگیرید. در انگلستان شاهد یک شبکه برق به شدت به هم پیوسته هستیم، که تعداد زیادی بار به صورت تولید پراکنده تغذیه می‌شوند و نتیجتاً این بارها همیشه به نقاط تولید برق، نسبتاً نزدیک هستند. این موضوع در تقابل است با وضعیت نیوزلند، که در آنجا برق به صورت تولید متمرکز، برای نقاط دوردست، و بارهای اصلی یا تعداد زیادی بار کوچک پراکنده فرستاده می‌شود. در نتیجه خطوط انتقال بلند و پایین بودن سطوح اتصال کوتاه شبکه، آسیب‌پذیری سیستم به نفوذ‌هارمونیک‌ها افزایش می‌یابد. عوامل مذکور و علاوه بر آن، استفاده گسترده از کنترل ریپل، باعث بروز مشکلات گوناگون زیادی نسبت به مشکلات موجود در انگلستان برای کمیته‌های استاندارد می‌شود.

اتحادیه اروپا، تلاش کرده است تا به وسیله دستورالعمل و بخشنامه سازگاری الکترومغناطیس، از حذف شدن موانع فنی در تجهیزات و عملکرد رضایت‌بخش تجهیزات در شرایط الکترومغناطیسی خاص اطمینان حاصل کند و با محدود کردن اختلالات، شبکه توزیع عمومی‌برق را در برابر آنها محافظت کند.

پیشنهاد مهندسی شماره  ER G5/4 در مارس ۲۰۰۱ در انگلستان به اجرا در آمد تا از تناسب اهداف بخشنامه با اختلالات‌هارمونیکی شبکه اطمینان حاصل شود. در نسخه اصلاح شده پیشنهاد، میزان مؤلفه‌های‌هارمونیکی و اعوجاج‌هارمونیکی کل برای همه سطوح ولتاژی از ۴۰۰ ولت تا ۴۰۰ کیلوولت ارائه شده است. همچنین باید بدانیم که هیچ استانداردی، مرتبط با‌هارمونیک سیستم‌ها نمی‌تواند دائم و همیشگی باشد بلکه به عنوان تفسیر کنونی و موقت سیستم، تکنیک­های مانیتورینگ و مدل‌سازی را ارائه می‌کند. نتیجتاً به موازات افزایش درک و فهم ما نسبت به تکنیک­های تحلیلی از یک طرف و اندازه‌گیری‌های پیشرفته از طرف دیگر، استانداردها نیز باید تغییر کنند.

در استاندارد IEC 61000 1-4 قوانینی برای محدود کردن انتشار‌هارمونیک‌ها و اینترهارمونیک‌های جریان تا ۹ کیلوهرتز، که از طریق تجهیزات و بارها به شبکه اعمال می‌شوند ارائه شده است.

استاندارد IEC 61000 2-1 هم، عوامل اصلی‌هارمونیک زا را در سه گروه  شامل: تجهیزات شبکه، بارهای صنعتی و بارهای مسکونی به اجمال نشان می‌دهد.

استفاده روزافزون از مبدل HVDC و ادوات FACTS ، علت و منبع اصلی اعوجاج‌هارمونیکی در سیستم انتقال می‌باشد. مبدل‌های استاتیکی توان و کوره‌های قوس الکتریکی هم عوامل اصلی‌هارمونیک‌ها در صنعت می‌باشند، و تجهیزات و دستگاه‌هایی که دارای یکسوسازهای مجهز به فیلتر خازنی می‌باشند(عمدتاً رایانه‌ها و تلویزیون‌ها) عوامل اصلی‌هارمونیک‌ها در شبکه توزیع خانگی هستند.

استاندارد IEC 61000 2-2 شامل بخشی در مورد میزان اعوجاج‌هارمونیکی و اینترهارمونیکی مجاز ولتاژ در شبکه L.V صنعتی می‌باشد.

استاندارد IEC 61000 2-4 هم میزان مجاز‌هارمونیک و اینترهارمونیک‌ها را برای کارخانه‌های صنعتی مشخص می‌کند. این استاندارد همچنین آثار اصلی اینترهارمونیک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کیفیت توان
کیفیت توان

فهرست استانداردها مرتبط به کیفیت توان IEC

ردیفشماره استانداردتوضیح استاندارد
۱IEC 61000-4-11ایمنی فرورفتگی ولتاژ-۱۶ آمپر و یا کمتر
۲IEC 61000-4-34ایمنی فرورفتگی ولتاژ- بیشتر از۱۶ آمپر
۳IEC 61000-4-30روش‌های اندازه‌گیری کیفیت توان
۴۶۱۰۰۰-۱-Xتعاریف و روش‌ها
۵۶۱۰۰۰-۲-X

 

محیط‌زیست( به عنوان مثال استاندارد شماره ۴-۲- ۶۱۰۰۰ سطح مجاز جهت کارخانجات صنعتی است)
۶۶۱۰۰۰-۳-X

 

محدودیت‌ها( به عنوان مثال استاندارد شماره ۴-۳-۶۱۰۰۰، مطابق با محدودیت‌های پخش‌هارمونیک‌ها)
۷۶۱۰۰۰-۴-Xاندازه‌گیری‌ها  و تست­ها (به عنوان مثال استاندارد شماره ۳۰-۴-۶۱۰۰۰ مربوط به اندازه‌گیری کیفیت توان می‌باشد)
 ۶۱۰۰۰-۵-Xروش نصب و کاهش خطرات احتمالی
۸۶۱۰۰۰-۶-Xاستاندارد ایمنی عمومی‌و استانداردهای تشعشع الکترومغناطیس
۹IEC SC77Aپدیده‌های سازگاری الکترومغناطیس فرکانس پایین، اساساً معادل کیفیت تواندر اصطلاحات فنی آمریکایی ا ست
۱۰TC 77/WG 1اصطلاحات
۱۱SC 77A/WG 1هارمونیک‌ها و دیگر اختلالات فرکانس پایین
۱۲SC 77A/WG 6آزمایش ایمنی فرکانس پایین
۱۳SC 77A/WG 2نوسانات ولتاژ و دیگر اختلالات فرکانس پایین
۱۴SC 77A/WG 8اختلالات الکترومغناطیسی مرتبط به فرکانس شبکه
۱۵SC 77A/WG 9روش‌های اندازه‌گیری کیفیت توان
۱۶SC 77A/PT 61000-3-1

 

سازگاری الکترومغناطیسی،

 

.

تسلا کالا

در آکادمی تسلا کالا مقالات آموزشی در زمینه های اصلاح ضریب قدرت و انواع خازن های فشار ضعیف ، متوسط و قوی را می توانید مطالعه کنید. هدف ما از این آموزش ها انتقال تجربیاتمان به مهندسین و همچنین کمک به استفاده ی درست تر و بهینه تر از ظرفیت شبکه ی انتقال برق می باشد.

اضافه کردن نظر

  • مشاهده قیمت انواع تجهیزات دیدن