22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A
  20

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  ۵,۷۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A
  20

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  ۵,۹۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A
  22

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A

  ۶,۴۹۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A
  31

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A

  ۹,۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A
  37

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A

  ۱۰,۹۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A
  39

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A

  ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A
  43

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A

  ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A
  57

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A

  ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A
  71

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A

  ۲۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A
  86

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A

  ۲۵,۵۷۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A
  97

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A

  ۲۸,۹۷۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A
  127

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A

  ۳۷,۸۷۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A
  143

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A

  ۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A
  168

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A

  ۵۰,۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550C43A
  197

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550C43A

  ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750C43A
  273

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750C43A

  ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 90 کیلووات VFD900C43A
  371

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 90 کیلووات VFD900C43A

  ۱۱۱,۲۳۴,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 110 کیلووات VFD1100C43A
  410

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 110 کیلووات VFD1100C43A

  ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 132کیلووات VFD1320C43A
  477

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 132کیلووات VFD1320C43A

  ۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 160 کیلووات VFD1600C43A
  530

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 160 کیلووات VFD1600C43A

  ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 220 کیلووات VFD2200C43A
  880

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 220 کیلووات VFD2200C43A

  ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 315 کیلووات VFD3150C43A
  1244

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 315 کیلووات VFD3150C43A

  ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان