22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  ۶,۲۶۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A
  22

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  ۶,۴۷۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A
  24

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A

  ۷,۰۱۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A
  33

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A

  ۹,۸۸۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A
  40

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A

  ۱۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A
  42

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A

  ۱۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A
  46

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A

  ۱۳,۷۴۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A
  61

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A

  ۱۸,۲۴۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A
  77

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A

  ۲۲,۸۸۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A
  93

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A

  ۲۷,۶۲۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A
  105

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A

  ۳۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A
  137

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A

  ۴۰,۹۰۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A
  155

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A

  ۴۶,۳۲۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A
  182

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A

  ۵۴,۳۷۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550C43A
  213

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550C43A

  ۶۳,۸۲۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750C43A
  295

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750C43A

  ۸۸,۴۵۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 90 کیلووات VFD900C43A
  401

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 90 کیلووات VFD900C43A

  ۱۲۰,۱۳۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 110 کیلووات VFD1100C43A
  443

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 110 کیلووات VFD1100C43A

  ۱۳۲,۸۴۱,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 132کیلووات VFD1320C43A
  515

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 132کیلووات VFD1320C43A

  ۱۵۴,۳۳۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 160 کیلووات VFD1600C43A
  573

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 160 کیلووات VFD1600C43A

  ۱۷۱,۷۲۱,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 220 کیلووات VFD2200C43A
  951

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 220 کیلووات VFD2200C43A

  ۲۸۵,۱۲۱,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 315 کیلووات VFD3150C43A
  1343

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 315 کیلووات VFD3150C43A

  ۴۰۲,۸۴۱,۰۰۰ تومان