67 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴۲۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  ۴۳۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۴۴۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۴۴۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۴۵,۰۰۰ تومان ۴۶۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۴۷۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵۳۵,۵۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  ۵۳۶,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  ۵۵۸,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۶۲۹,۵۰۰ تومان ۵۶۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  ۵۶۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۶۹۸,۰۰۰ تومان ۶۲۱,۸۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۷۵۹,۰۰۰ تومان ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۷۱۶,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۷۲۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۷۷۱,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  ۸۷۳,۰۰۰ تومان ۷۸۴,۵۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  ۹۴۹,۰۰۰ تومان ۸۰۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۹۳۶,۰۰۰ تومان ۸۳۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  ۹۷۸,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  ۱,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۱۸۶,۸۰۰ تومان ۱,۰۵۷,۶۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  ۱,۰۹۴,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  ۱,۱۶۸,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  ۱,۲۷۴,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  ۱,۳۶۶,۰۰۰ تومان