70 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511
  1

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  ۳۴۷,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C
  2

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۴۱۷,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۴۲۴,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5 کیلوواری برند LS مدل MC-9-AC9
  2

  کنتاکتور خازنی 7.5 کیلوواری برند LS مدل MC-9-AC9

  ۴۲۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  ۴۳۶,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۴۸۱,۰۰۰ تومان ۴۷۴,۰۰۰ تومان
  %1
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311
  2

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۴۷۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۲۹,۰۰۰ تومان ۵۰۳,۰۰۰ تومان
  %5
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  ۵۰۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7 کیلوواری برند LS مدل MC-18-AC9
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7 کیلوواری برند LS مدل MC-18-AC9

  ۵۲۰,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۶۲۱,۰۰۰ تومان ۵۵۸,۵۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40
  2

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  ۵۷۸,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۶۹۹,۳۰۰ تومان ۵۹۲,۲۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C
  3

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  ۷۰۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC
  3

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۷۳۷,۰۰۰ تومان ۷۱۰,۰۰۰ تومان
  %4
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9
  3

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  ۷۱۲,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۷۱۶,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15
  3

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۷۷۱,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012
  3

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  ۸۶۱,۵۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۹۰۶,۰۰۰ تومان ۸۰۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC
  3

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  ۹۲۱,۰۰۰ تومان ۸۸۸,۰۰۰ تومان
  %4
 • کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C
  4

  کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  ۹۲۲,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 30کیلوواری برند LS مدل MC-40-AC9
  4

  کنتاکتور خازنی 30کیلوواری برند LS مدل MC-40-AC9

  ۹۹۱,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512
  4

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ تومان ۹۹۶,۵۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25
  4

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۱۸۸,۹۰۰ تومان ۱,۰۰۷,۱۰۰ تومان
  %15