78 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۳۵۶,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  ۳۶۰,۸۵۸  تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C
  2

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۴۷۷,۴۳۵  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۴۸۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۴۸۴,۰۵۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5 کیلوواری برند LS مدل MC-9-AC9
  2

  کنتاکتور خازنی 7.5 کیلوواری برند LS مدل MC-9-AC9

  ۴۹۸,۵۸۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  ۵۰۳,۸۱۸  تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۱۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311
  2

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۵۶۸,۴۸۰  تومان
  %12
 • کنتاکتور خازنی 16.7 کیلوواری برند LS مدل MC-18-AC9
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7 کیلوواری برند LS مدل MC-18-AC9

  ۵۸۸,۷۹۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C
  2

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  ۵۹۵,۴۵۵  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40
  3

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  ۶۰۰,۷۵۲  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۶۸۰,۰۰۰  تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۶۸۵,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC
  3

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۷۲۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15
  3

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9
  3

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  ۷۸۴,۴۳۹  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C
  3

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  ۸۰۷,۱۳۵  تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012
  3

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  ۸۶۷,۶۸۰  تومان
  %12