10 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 7.5 کیلووار 440 ولت (6 در 400) پارس PARS.GH
  14

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 7.5 کیلووار 440 ولت (6 در 400) پارس PARS.GH

  ۳,۹۹۶,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 10 کیلووار 440 ولت (8 در 400) پارس PARS.GH
  15

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 10 کیلووار 440 ولت (8 در 400) پارس PARS.GH

  ۴,۲۹۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 12.5 کیلووار 440 ولت (10 در 400) پارس PARS.GH
  17

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 12.5 کیلووار 440 ولت (10 در 400) پارس PARS.GH

  ۴,۸۴۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 15 کیلووار 440 ولت (12.5 در 400) پارس PARS.GH
  18

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 15 کیلووار 440 ولت (12.5 در 400) پارس PARS.GH

  ۵,۲۹۱,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 20 کیلووار 440 ولت (15 در 400) پارس PARS.GH
  20

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 20 کیلووار 440 ولت (15 در 400) پارس PARS.GH

  ۵,۸۸۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 25 کیلووار 440 ولت (20 در 400) پارس PARS.GH
  23

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 25 کیلووار 440 ولت (20 در 400) پارس PARS.GH

  ۶,۷۷۱,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400) پارس PARS.GH
  25

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400) پارس PARS.GH

  ۷,۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 40 کیلووار 440 ولت (30 در 400) پارس PARS.GH
  28

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 40 کیلووار 440 ولت (30 در 400) پارس PARS.GH

  ۸,۲۱۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 50 کیلووار 440 ولت (40 در 400) پارس PARS.GH
  31

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 50 کیلووار 440 ولت (40 در 400) پارس PARS.GH

  ۹,۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 60 کیلووار 440 ولت (50 در 400) پارس PARS.GH
  37

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 60 کیلووار 440 ولت (50 در 400) پارس PARS.GH

  ۱۱,۰۶۳,۰۰۰ تومان