18 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A
  15

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۴,۲۳۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A
  16

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  ۴,۷۳۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A
  17

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  ۵,۰۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A
  19

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  ۵,۶۴۱,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  ۶,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  ۶,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A
  28

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  ۸,۳۸۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A
  39

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  ۱۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A
  46

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A
  73

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  ۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A
  88

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A

  ۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A
  110

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A

  ۳۲,۹۶۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A
  120

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A

  ۳۵,۹۷۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A
  177

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A

  ۵۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370B43A
  205

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370B43A

  ۶۱,۴۳۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450B43A
  249

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450B43A

  ۷۴,۴۲۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550B43A
  314

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550B43A

  ۹۳,۹۳۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750B43A
  375

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750B43A

  ۱۱۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان