18 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A
  16

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۴,۵۷۲,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A
  18

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  ۵,۱۱۹,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A
  19

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  ۵,۵۰۶,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  ۶,۰۹۳,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A
  23

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  ۶,۸۰۲,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A
  23

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  ۶,۸۰۲,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A
  31

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  ۹,۰۶۱,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A
  42

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  ۱۲,۵۱۷,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A
  49

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  ۱۴,۶۷۸,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A
  79

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  ۲۳,۵۲۳,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A
  95

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A

  ۲۸,۳۹۴,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A
  119

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A

  ۳۵,۶۰۵,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A
  130

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A

  ۳۸,۸۵۸,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A
  191

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A

  ۵۷,۲۱۹,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370B43A
  222

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370B43A

  ۶۶,۳۵۱,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450B43A
  268

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450B43A

  ۸۰,۳۷۷,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550B43A
  339

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550B43A

  ۱۰۱,۴۵۴,۰۰۰تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750B43A
  405

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750B43A

  ۱۲۱,۴۵۷,۰۰۰تومان