10 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 25 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL251
  1

  کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 25 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL251

  ۱۴۴,۳۲۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 6 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL61
  1

  کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 6 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL61

  ۱۴۷,۸۴۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 2 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL21
  1

  کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 2 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL21

  ۱۴۷,۸۴۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 40 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL401
  1

  کلید مینیاتوری زیمنس 1 پل 40 آمپر 6 کیلو آمپر سری 5SL401

  ۱۶۸,۹۶۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 25 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6325-7
  2

  کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 25 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6325-7

  ۴۵۱,۲۰۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 16 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6316-7
  2

  کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 16 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6316-7

  ۴۵۷,۶۰۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 32 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6332-7
  2

  کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 32 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6332-7

  ۴۹۶,۳۲۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 2 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6302-7
  2

  کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 2 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6302-7

  ۵۰۲,۴۰۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 40 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6340-7
  2

  کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 40 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6340-7

  ۵۴۵,۶۰۰  تومان
 • کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 63 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6363-7
  2

  کلید مینیاتوری زیمنس 3 پل 63 آمپر، 6 کیلو آمپر5SL6363-7

  ۵۸۰,۸۰۰  تومان