39 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:33 - 1399/08/02
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۳۷۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۴۹۹,۵۰۰ تومان ۴۸۵,۵۰۰ تومان
  %3
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۵۴۷,۵۰۰ تومان ۵۰۳,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان ۵۲۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۶۴۹,۰۰۰ تومان ۵۵۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۵۷۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۸۳۴,۴۰۰ تومان ۷۲۸,۱۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۷۴۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۸۹۷,۰۰۰ تومان ۷۹۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۸۰۵,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۸۶۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۹۲۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۹۲۹,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  ۱,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۹۶۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۸,۴۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  ۱,۳۶۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری اشنایدرSCHNEIDER LC1DMK11M7

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری اشنایدرSCHNEIDER LC1DMK11M7

  ۱,۵۹۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  ۱,۶۳۶,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  ۱,۶۵۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC4023

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC4023

  ۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۷,۵۰۰ تومان
  %7
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230

  ۱,۹۶۷,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC85-PFACC50-85

  کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC85-PFACC50-85

  ۱,۸۱۷,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC

  ۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC50C

  کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC50C

  ۱,۹۲۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC6023

  کنتاکتور خازنی 60 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC6023

  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۳,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  ۲,۳۳۸,۸۰۰ تومان