انواع خازن سه فاز ۴۰۰-۴۴۰ ولت نمایش بیشتر
W phase cap hd 136.355 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)
۳,۱۵۶,۰۰۰ تومان
mt 116.290 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،40 KVAR
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
f 170 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NL 400/10 3PHD
۳,۲۰۴,۰۰۰ تومان
W phase cap 116.164 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
%6 75.278 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز فشار ضعیف اشنایدر 10کیلووار SCHNEIDER 12.1-440
۵۰۸,۰۰۰۴۷۷,۰۰۰ تومان
%17 F 136.261 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 460 ولت CIRCUTOR
۱,۸۸۰,۰۰۰۱,۵۵۱,۶۰۰ تومان
a - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB
۵۲۸,۰۰۰ تومان
%16 85.245 polb - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف،10کیلووار،لیفاسا LIFASA،مدل POLB44125HD
۷۲۰,۰۰۰۶۰۴,۵۰۰ تومان
mt 116.290 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 525V ،37 KVAR
۱,۵۷۹,۰۰۰ تومان
ft 90.203 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400)
۸۲۷,۰۰۰ تومان
harmonicfilter 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
contactor 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
regulator 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
capacitor 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
انواع کنتاکتور خازنی نمایش بیشتر
pkc contactor - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 60کیلوواری TC با برند PKC
۷۴۳,۰۰۰ تومان
%10 RK50 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند RK مدل CNKM5022
۱,۵۱۲,۰۰۰۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
pkc contactor - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC
۵۸۴,۰۰۰ تومان
20 25 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012
۲۹۴,۴۰۰ تومان
40 60 75 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC4023
۶۶۷,۲۰۰ تومان
%10 RK25 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند RK مدل CNNK25E10
۷۶۸,۰۰۰۶۹۳,۰۰۰ تومان
hyundai 60 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC85C
۱,۰۵۸,۴۰۰ تومان
pkc contactor - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 5 کیلوواری TC با برند PKC
۱۲۷,۰۰۰ تومان
fff 25 kvar - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9
۳۲۹,۶۰۰ تومان
25 1111111 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05
۶۱۲,۰۰۰ تومان
انواع رگولاتور بانک‌خازنی نمایش بیشتر
PRA08 TK - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA08
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
PROPHI JANITZA - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
%16 master 12 ccccc - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12
۴,۹۱۵,۴۰۰۴,۱۳۰,۷۰۰ تومان
%18 FFF REGO - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
۱,۸۰۰,۰۰۰۱,۴۷۶,۱۰۰ تومان
%18 FFF REGO - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12
۲,۷۰۰,۰۰۰۲,۲۱۴,۱۰۰ تومان
PRA04 TK - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA04
۱,۱۱۴,۰۰۰ تومان
ALL  - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04
۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان
%11 f dcrk 8 12 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، 12 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK12
۴,۳۸۹,۰۰۰۳,۹۲۷,۰۰۰ تومان
frako 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
pkc 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
lifasa 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
saba siemens 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
انواع کلید کمپکت (اتوماتیک) نمایش بیشتر
f 280 sa - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 500 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی -مغناطیسی HYUNDAI مدل HGM
۳,۳۸۷,۷۰۰ تومان
3VA11 FFFFFFFFF - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 50 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS
۱,۰۰۳,۰۰۰ تومان
f 155 tanz - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 20آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی HYUNDAIمدلHGM
۶۶۹,۱۰۰ تومان
f 155 tanz - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 16آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی HYUNDAIمدلHGM
۶۶۹,۱۰۰ تومان
TS400 TS 630 ATU  - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 400 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی LS سری SUSOL
۳,۳۵۶,۹۰۰ تومان
Captasdfure - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 125 آمپر، حرارتی-مغناطیسی طرح اشنایدر TAKAMOLSANAT
تماس بگیرید
200250 f - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 250 آمپر، حرارتی-مغناطیسی طرح اشنایدر TAKAMOLSANAT
تماس بگیرید
TS800 ATU  - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 800 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی LS سری SUSOL
۵,۰۶۲,۲۰۰ تومان
final EZC400630 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،اشنایدر 630 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UCB1600 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 1600 آمپر،قابل تنظیم الکترونیکی HYUNDAI مدل UCB
۱۴,۸۸۴,۶۰۰ تومان
برند های معتبر